ICEX

ICEX España Exportación e Inversións é unha entidade pública empresarial de ámbito estatal que ten como misión promover a internacionalización das empresas españolas para contribuir á súa competitividade e aportar valor á economía nos seu conxunto, así como atraer inversións exteriores a España. Presta os seus servizos a traveso dunha rede de case 100 Oficinas Económicas e Comerciais no exterior. Dispóne, ademáis, de 19 Centros de Negocio no extranxeiro, que ofrecen ás empresas infraestructura temporal a modo de incubadoras da internacionalización entre os que se atopan os que dos países de lingua portuguesa.

SEDE CENTRAL

ICEX España Exportación e Inversiones
Pº Castellana 14-16
28046 MADRID
900 349 000
www.icex.es

Fase Internacionalización / Tipo de apoio

  1. INICIACIÓN / Novos exportadores
ICEX Programa ICEX Next
COFIDES
CERSA/SGRs
ICO
CESCE Fondo Apoio a Empresas (Canal non bancario)
ENISA Liña Xoves Emprendedores
Liña Emprendedores
 SEC
  1. EXPORTACIÓN. Operacións a curto prazo, menos de 2 anos / Novos exportadores e Exportadores habituáis
ICEX
COFIDES
CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)
ICO ICO Exportadores a Curto Plazo 2014
CESCE Fondo Apoio a Empresas (Canal non bancario)
ENISA Liña Enisa Competitividade
SEC
  1. EXPORTACIÓN. Operacións a longo prazo, máis de 2 anos / Novos exportadores e Exportadores habituais
ICEX
COFIDES
CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)
ICO ICO Exportadores a Medio e Longo Prazo 2013/ 2014
CESCE
ENISA Liña Enisa Competitividade
SEC Convenio de Axuste Recíproco de Intereses (CARI)
Fondo para a Internacionalización da Empresa (FIEM)
  1. IMPLANTACIÓN COMERCIAL / Inversión
ICEX
COFIDES Programa Peme Invirte Comercial (ICEX-COFIDES)
Fining (Liña de Financiación de Inversións do Sector da Enxeniería)
CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)
ICO ICO Internacional 2014
CESCE
ENISA Liña Enisa Competitividade
SEC
  1. IMPLANTACIÓN PRODUCTIVA / Inversión
ICEX
COFIDES FONPEME (Fondo para Operacións de Inversión no exterior da Peme)
Programa Peme Invirte Comercial (ICEX- COFIDES)
CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)
ICO ICO Internacional 2014
CESCE
ENISA Liña Enisa Competitividade
SEC
  1. GRANDES OBRAS. PROXECTOS CHAVE EN MAN
ICEX
COFIDES FIEX (Fondo para Inversiones no Exterior)
CERSA/SGRs
ICO Fond-ICO infraestructuras
CESCE
ENISA
SEC Fondo para a Internacionalización da Empresa (FIEM)
  1. AVAIS FINANCIEROS
ICEX
COFIDES
CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA  (garantías)
ICO
CESCE Liña de Fianzas para PEMES e empresas non cotizadas
Seguro a Fiadores por Risco de Execución de Fianzas
 ENISA
 SEC
  1. AVAIS TÉCNICOS (LICITACIÓNS)
ICEX Liñas de apoio ao acceso a Licitacións Internacionais (axuda)
COFIDES
CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)
ICO ICO Avais
ICO Garantía SGR/SAECA 2014
ICO Garantías Internacionáis
ICEX
ENISA
SEC