IMG_3580rer

Boa acollida da plataforma exportar en galego nos medios e no empresariado galego

A secretaría xeral de Política Lingüística e a Federación Galega de Parques Empresariais (FEGAPE) presentaron onte na Cámara de Comercio e Navegación de Tui a plantaforma www.exportarengalego.gal, unha ferramenta de apoio ás empresas galegas que queiran internacionalizarse cara os países de lingua portuguesa.

Acompañados polos membros da Cámara de Comercio e reprentantes institucionais de Tui e Valença do Minho, así como representantes empresariais e institucionais galegos, o secretario xeral de política lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García, e o secretario xeral de FEGAPE, David Sobral Pidre, presentaron a nova plataforma e as súas funcionalidades.

Buscador Paz-Andrade

Ademais de sementar a idea entre as empresas das portas que abre o galego á hora de dar o salto máis aló das fronteiras estatatis, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Federación Galega de Parques Empresariais tentan facilitarlle aos interesados ferramentas para facelo posible. Por iso onte se presentou tamén, xunto á plataforma exportarengalego.gal, o buscador asociado á web, bautizado como Paz-Andrade en homenaxe ao empresario e galeguista.

Esta ferramenta, unha das primeiras medidas vencelladas coa iniciativa lexistativa Paz Andrade que rematou en lei aprobada pola Cámara galega, non é un motor de busca convencional, como sinalan dende a Fegape, senón un metabuscador que permite a procura de “conceptos de interese económico financeiro nos países da lusofonía” con máis de 700 fontes especializadas no sector empresarial, abranguendo dende institucións gubernamentais a portos e aduanas, pasando por bancos, universidades, apoios económicos ou medios de comunicación. Por exemplo, explican, se un empresario desexa coñecer os portos de Angola só tería que procurar “portos Angola” e aparecerían automaticamente todas as referencias existentes vencelladas a esa materia. É dicir, o Paz-Andrade está deseñado “especialmente” para as empresas que queiran achegarse aos países de fala portuguesa para internacionalizar os seus negocios. Segundo a web, aporta tamén información sobre estatísticas, publicacións, eventos e elementos sobre quen é quen nas áreas onde se está a producir a información”.

Malia a todas as funcionalidades que ten xa, Fegape non descarta incorporarlle máis. Mesmo, sinalan dende esta organización, “dar un paso máis cara a posibilidade de plantexar análises sectoriais de oportunidades de negocio concretas en sectores concretos de cada país”. Inda máis, a aposta de Fegape sería crear un observatorio ou organismo permanente que adopte como obxectivo principal unha estratexia de desenvolvemento da economía galega no mundo da lusofonía.

Ademais do buscador, a web ofrece una sección para cada país cos principais indicadores e os sectores con maior interese de inversión que irá “actualizándose”, e diferentes ferramentas e recursos de interese, dende aspectos luingüísticos ata apoios á exportación das institucións.

A Xunta de Galicia apoia a lingua propia do noso país como vantaxe empresarial competitiva nos países de fala portuguesa. No marco do desenvolvemento da Lei 1/2014 para o aproveitamento da lingua protuguesa e vínculos coa lusofonía, o executivo galego contempla na súa axenda de traballo accións estratéxicas de promoción das relacións cos países de fala portuguesa. Unha delas é a campaña Exportar en Galego, impulsada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística en colaboración coa Federación Galega de Parques Empresariais (FEGAPE), dentro da que se poñen en marcha agora dúas novas ferramentas que o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, presentou esta mañá: a plataforma www.exportarengalego.gal e mais o buscador Paz-Andrade, ambas as dúas orientadas a favorecer o uso do galego na internacionalización das nosas empresas.

Máis de 200 millóns de falantes
García Gómez agradeceu a acollida da Cámara de Comercio de Tui para a celebración do acto e animou o empresariado alí presente a aproveitar, “tanto a interesante información que a plataforma Exportar en Galego e o seu buscador Paz-Andrade lles ofrecen, como a vantaxe que supón contarmos cunha lingua próxima á dos 217 millóns de falantes da lusofonía”. O secretario xeral de Política Lingüística evocou o exemplo do empresario e galeguista Valentín Paz-Andrade, cuxo nome leva o buscador que se presentou hoxe, para asegurar que “o dominio do galego pode favorecer, en países emerxentes cun peso económico cada vez máis importante, esa comunicación áxil e xeradora de confianza que tantas veces é determinante á hora de pechar un negocio”.

No acto, acompañaron a Valentín García o alcalde de Tui, Moisés Rodríguez Pérez; o presidente da Câmara Municipal de Valença do Minho, Jorge Salgueiro Mendes; o secretario da FEGAPE, David Sobral Pidre; o presidente e o vicepresidente da Cámara de Comercio de Tui, os empresarios Gumersindo Alonso Gestoso e José María Fonseca Moretón, respectivamente.

Un banco de datos específico
Exportar en Galego é a primeira plataforma activa que ofrece información de carácter económico e empresarial centrada nos países de fala portuguesa. Inclúe o buscador Paz-Andrade -un auténtico banco de datos con información específica sobre mercados, sectores de actividade e oportunidades de negocio- e mostra o potencial da lingua galega como elemento facilitador dunha comunicación fluída, peza chave en calquera proceso de internacionalización.

Trátase dunha ferramenta enmarcada na campaña do mesmo nome e xurdida a partir da aprobación, en marzo de 2014, da Lei 1/2014 para o aproveitamento da lingua portuguesa e dos vínculos coa lusofonía -a coñecida como Lei Paz-Andrade aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia a raíz dunha proposición de lei de iniciativa lexislativa popular avalada por 17000 sinaturas-, que ten como obxectivo aproveitar a vantaxe lingüística do galego na Comunidade de Países de Lingua Portuguesa.

Ao mesmo tempo, Exportar en Galego entronca coas directrices estratéxicas emanadas do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega (2004) que sinalan dentro do ámbito económico que, dado que a proximidade lingüística cos países lusófonos favorece a intelixibilidade do noso idioma na relación comercial cos países veciños, cómpre incidir na atención ao mercado portugués.

Campaña ‘Exportar en Galego’
A campaña “Exportar en Galego”, da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da FEGAPE, avanza na súa andaina para favorecer o uso da lingua galega na internacionalización das empresas coa presentación da súa plataforma e do buscador Paz-Andrade. A campaña botou a andar no ano 2013 coa publicación da Guía para a exportación a países de lingua portuguesa e dálle continuidade a outra anterior, O galego, chave para os teus negocios do mundo, posta en marcha polas mesmas entidades no 2012 co fin de promover a utilización do galego como lingua dos negocios tanto dentro como fóra de Galicia.

Posted in Uncategorized.