Investir en Galicia

Aperta de mans

En Exportar en Galego queremos ser una plataforma bilateral de comercio entre Galicia e a lusofonía ofrecendo información sobre estatísticas e solo industrial para empresarios estranxeiros que queiran investir por primeira vez no país.

Na sección “Investir en Galicia” achegamos ao inversor estranxeiro datos sobre a economía de Galicia e as súas posibilidades de investimento a través das diferentes plataformas de venda e xestión de solo industrial, galegas ou estatais.

Galicia en datos

Datos Básicos Ano Valores
Superficie (Km2) 2011 29.574,80
Poboación (P) 2014 2.747.559
Taxa bruta de natalidade (o/oo) 2012 7,6
Esperanza de vida ao nacer 2012 82,4
Taxa de actividade (%) 2014/II 53,9
Taxa de paro (%) 2014/II 22,3
Variación nun ano %
Produto Interior Bruto (PIBpm) 2ºT/14 0,5
Gasto en consumo final 2ºT/14 0,2
Indice de produción industrial xul/14 -7,7
Traballadores afiliados á S.S. ago-14 1,1
Parados rexistrados ago-14 -8
Taxa de paro (valor) 2014/II 22,3
Ocupados EPA 2ºT/14 -1,4
Exportacións xul/14 6,5
Importacións xul/14 14,8
Índice de prezos ao consumo (IPC). Galicia ago-14 -0,4
Custos laborais 2ºT/14 14,7
Cifra negocios dos servizos (dec/12) 14,7
Hipotecas: importe medio (mai/14) 14,7
Confianza consumidor(dato) (2ºT/14) -15,9
Confianza empresarial(dato) (2012/III) -39,2

 

Exportacións Importacións
2014 2013 Variación Interanual 2014 2013 Variación Interanual
Bens de consumo 111,84 107,86 3,69 100,74 98,39 2,39
Bens intermedios 116,13 106,5 9,04 109,51 116,38 -5,90
Bens de capital 86,82 102,99 -15,70 107,53 111,95 -3,95
Non enerxético 107,7 108,79 -1,00 97,88 103,21 -5,16
IVU Total 109,28 107,22 -1,92 107,27 111,79 -4,04

 

Exportacións Importacións
2014 2013 Variación Interanual 2014 2013 Variación Interanual
UEM 110,24 106,45 3,56 99,45 110,2 -9,75
UE 109,34 106,36 2,80 102,4 109,42 -6,42
OCDE 105,75 105,36 0,37 107,68 109,36 -1,54
Resto do mundo 127,38 116,86 9,00 104,89 116,78 -10,18

 

SECTOR EXTERIOR Dato Período Fonte
Importacións/introducións (miles de euros) 14.384.652,90 2013 IGE-AEAT
Exportacións/expedicións(miles de euros) 18.423.781,20 2013 IGE-AEAT

 Produción industrial

Índice Taxa de variación anual
2014/Xaneiro 88,541 -3,2
2014/Febreiro 89,131 1
2014/Marzo 89,655 1,9
2014/Abril 87,384 -8,1
2014/Maio 88,633 -8,6
2014/Xuño 84,993 -3,7
2014/Xullo 88,284 -7,7

Contas económicas trimestrais

2013/IV 2014/I 2014/II
PIBpm 100 100 100
Demanda
Gasto en consumo final 84,5 84,5 84,5
Gasto dos fogares e ISFLSF 62,7 62,8 62,7
Gastos das AA.PP. 21,8 21,7 21,8
Formación bruta de capital 16,9 17,2 16,8
Demanda interna (en termos nacionais) (*) 101,4 101,7 101,3
Exportación de bens e servizos 55,2 55 54,4
Importación de bens e servizos 56,6 56,8 55,7
Oferta (VEB)
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 4,4 4,5 4,4
VEB. Industria 17,5 17 17,1
VEB. Industria manufactureira 12,1 11,9 11,9
VEB. Construción 9,1 8,9 8,7
VEB. Servizos 59,4 60 60,1
VEB. Comercio, transporte e hostalería 19,4 19,4 19,5
VEB. Información e comunicacións 2,2 2,3 2,2
VEB. Actividades financeiras e de seguros 3,1 3,2 3,2
VEB. Actividades inmobiliarias 8,8 8,9 9
VEB. Actividades profesionais 4,6 4,7 4,8
VEB. Administración pública, sanidade e educación 17,5 17,6 17,5
VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,8 3,9 4
Impostos netos sobre os produtos 9,6 9,6 9,7
VEB. Servizos non de mercado 14,2 14,2 14,2
Rendas
Remuneración dos asalariados (RA) 44,3 44,3 ..
Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 45,6 45,6 ..
Impostos netos sobre a produción e as importacións 10,1 10,1 ..

SOLO INDUSTRIAL