SEA

Solo Empresarial do Atlántico, S.L. (SEA) é unha sociedade participada nun 83,44 % polo Ministerio de Fomento do Goberno de España, a través de Sepes, Entidade Estatal de Chan, nun 14,26% pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras da Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego dá Vivenda e Solo (IGVS), nun 1,65% por Abanca e un 0,65% pola Xunta de Galicia, creada co obxectivo de desenvolver e comercializar parques empresariais en Galicia

SEDE
Rúa do Hórreo, nº 86 (baixo)
15702 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel: 981 575 469
Fax: 981 571 464