Zona Franca Vigo

A zona franca (ou libre) é un espazo onde existe un réxime aduaneiro especial, como a exención de deberes aduaneiros para as mercadorías estranxeiras e unha serie de vantaxes fiscais. En España, hai cinco zonas: Vigo, Barcelona, Cádiz, Gran Canaria e Tenerife. A Zona Franca de Vigo réxese polas disposicións do Código Aduaneiro (2913/92) e regulamentos de execución (2454/93) sobre as zonas francas da Unión Europea. O Consorcio da Zona Franca de Vigo (CZFV) é ademáis promotor de solo industrial, como o caso dos Polígonos Empresariais de A Granxa (Porriño), o Polígono Industrial de Porto do Molle (Nigrán); etc…

SEDE
Consorcio Zona Franca de Vigo
Área Portuaria de Bouzas, s/n
36208 Vigo
Tel.: + 34 986 269 700 | Fax: + 34 986 269 730
Coordenadas: 42.230265,-8.755338